Die Potchefstroomse studente bied vanjaar die Cantus by Majuba aan. Dit vind plaas om 19h30 op Saterdag 25 Februarie in die HS van Blerksaal, Majubafeesterrein net buite Volksrust.

Mnr Kobus Kruger is die Praeses (voorsitter) en nooi alle belangstellendes (studente, oudstudente en nie-studente ouer as 18 jaar) om te kom deelneem aan hierdie jolige geleentheid wat jaarliks by Majuba plaasvind.

’n Cantus (die latynse woord vir sang – afgelei van die woord cantare) is tradisioneel ’n gewilde kultuur bedrywigheid van Afrikanerstudente asook studente uit ons stamlande soos België, Nederland en Frankryk.

Oorspronklik is die Cantus afkomstig van Duitse-studente en bestaan hoofsaaklik uit die sing van liedjies en die drink van bier en word beheer deur streng tradisionele reëls.