MAJUBAFEES 24-26 FEBRUARIE 2012

Die Potchefstroomse studente bied vanjaar die Cantus by Majuba aan. Dit vind plaas om 19h30 op Saterdag 25 Februarie in die HS van Blerksaal, Majubafeesterrein net buite Volksrust. Mnr Kobus Kruger is die Praeses (voorsitter) en nooi alle belangstellendes (studente,...