DIE MATRIEKSLAAGSYFER VAN 2010 IS BEKOOK

Die matriekslaagsyfer van 2010 is bekook. In aanloop tot die landwye stadsraadsverkiesing vanjaar, is dit vir die ANC-regering van uiterste belang om ‘n sy beeld te poets en is dit hoogs waarskynlik dat die matriekslaagsyfer bekook is. Met ‘n styging van 7...