Verhoog- en Radiodramaskryfkompetisie Inskrywingsvorm

 

SLUITINGSDATUM : 28 Februarie 2022
Prysgeld

Verhoog prysgeld R10 000
Radio prysgeld R10 000
Totale prysgeld R20 000

1. Algemeen:
1.1. Daar is twee afdelings waaraan u kan deelneem: 1. Radiodrama en 2. Verhoogdrama.
1.2. Die inskrywingsvorm moet volledig en korrek ingevul word, geen beperking geld op die aantal dramas wat u wil inskryf.
1.3. Bewys van betaling moet na die regte vonkpos gestuur word voor of op die sluitingsdatum. Stuur asseblief na: gha@afrikaans.org.za.
1.4. Die drama moet die skrywer se eie werk wees en nie voorheen gepubliseer of aangebied gewees het vir enige kompetisie nie.
1.5. Deelnemers aan hierdie kompetisie en/of hulle ouers/voogde vrywaar die GHA, BCVO en Pretoria FM van enige eise of ongeopenbaarde aansprake van enige aard wat mag ontstaan uit deelname aan hierdie kompetisie.
1.6. Die drama moet in Standaard Afrikaans en korrekte drama-formaat geskryf word met toneel-, agtergrond-, karakter- en dekorbeskrywing, beskrywing van byklanke en rekwisiete, ensovoorts waar van toepassing, ingesluit.
1.7. Slegs 5 of 6 hoofrolspelers wat die toneel opvoer, met 3 byspelers as byvoorbeeld matrose of burgers.
1.8. Die skrywer se Naam en Van, e-posadres en selfoonnommer moet as titelblad vooraan die drama geplaas word.
1.9. Geen borg, beoordelaar, GHA-bestuurslid of werknemer van die GHA mag aan die kompetsie deelneem nie.
1.10. Inskrywingsfooi beloop R100 per drama. Doen asseblief ‘n elektroniese betaling aan GHA, ABSA, rekening nommer 730140223, takkode 632005 en verwysing: deelnemer se NAAM en VAN.
1.11. Die wenners van die Radiodrama en Verhoogdrama ontvang elkeen prysgeld van R6,000.00 en die naaswenners R 4,000.00. Die GHA behou die reg om, sonder opgaaf van redes, meer of minder wenners aan te wys.
1.12. Die deelnemers gee aan die GHA, Pretoria FM en BCVO die volle mag en reg om die drama op te voer, aan te pas, te publiseer en te gebruik soos en waar hulle goeddink. Die dramaturg sal erkenning ontvang en onderneem om die drama nie vir enige ander kompetisie of publikasie in te skryf alvorens die wenners aangekondig is nie.

2. Formaat:
2.1. GEEN PDF dokumente. Slegs MSWord (Doc/Docx) dokumente sal aanvaar word.
2.2. Letterstyl: Arial, 12 punt.
2.3. Lynspasie: Dubbelspasiëring
2.4. Blad: A4
2.5. Lengte: 30 – 45 Minute

3. Taalgebruik:
3.1. Drama moet in algemeen beskaafde Afrikaans/ Standaard Afrikaans geskryf wees.
3.2. Geen lasterlike- of onwelvoeglike taalgebruik sal toegelaat word nie.
3.3 Drama moet getrou aan geskiedkundige feite, nuut, vars en oorpsorklik wees.

4. Foto:
4.1. Kop en skouers.
4.2. Goed beligte selfoonfoto’s is aanvaarbaar.
4.3. Geen Skanderings of fotokopieë nie.

5. Beoordeling:
5.1. Die beoordeling word deur kundiges hanteer en as finaal beskou sonder enige verdere korrespondensie.
5.2. Die wenners sal gedurende Maart 2022 aangekondig word.

6. Inskrywingsgeld:
R100 per drama.
Naam: GHA
Bank: ABSA
Takkode: 632005
Rekening nommer: 730140223
Verwysing: Naam van Deelnemer

 

Verification

  • Submit

 

 

Voorbeeld van radiodrama