Streekverteenwoordigers

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans veg op die voorfront vir die Afrikaanse taal.

Om dit te kan doen, moet daar voortdurend na die GHA en sy strukture en strategie gekyk word om te kan voldoen aan die eise wat die stryd vra. Die land is in 40 streke opgedeel, en in elke streek word ‘n verteenwoordiger aangewys wat namens die GHA taalmiskenning aanspreek, nuwe lede kan werf en help om takke op die been te bring.

Dit sal aan die GHA groter momentum en sigbaarheid gee. Elke lid van die GHA wat dit erns het met die taal moet sy deel ook gee om uiteindelik suksesvol te kan wees. Die belangrikste vereiste van ‘n verteenwoordiger is dat die persoon ‘n ingeskrewe lid van die GHA moet wees, en bereid is om namens die GHA in daardie streek op te tree.

AANTAL GHA STREKE

AANTAL GHA STREEKVERTEEN-WOORDIGERS

AANTAL GHA LEDE

Estelle Pretorius

Estelle Pretorius

Pretoria

Estelle Pretorius is in 1953 gebore en het in 1971 aan die Hoër
Meisieskool Helpmekaar gematrikuleer. In dieselfde jaar het sy haar debuut as skrywer en digter in die bundel Drumpel gemaak, as een van die pryswenners. Sy het nagraads in Afrikaans en Kultuurgeskiedenis
aan die Universiteit van Pretoria studeer, waar sy daarna 15 jaar lank ‘n dosent was. Die afgelope 20 jaar is sy as navorser by die Erfenisstigting en Voortrekkermonument in Pretoria werksaam. Estelle is die skrywer
van 3 boeke, meer as 25 artikels en medewerker van verskeie
vakpublikasies.

Johan Heyns

Johan Heyns

Welkom

Johannes Adolf Heyns gebore 20/08/1973 te Klerksdorp in die ou WesTransvaal. Matrukileer in 1991 en sluit by die Weermag aan. Daarna het Johan ‘n mynbouloopbaan begin volg. In 2014 het hy weens mediese redes sy werk op die myn verloor.
Johan het reeds 3 eie bundels gepubliseer, 8 gesamentlike digbundels, en 3 gesamentlike kinderstories. In 2019 verskyn sy lewensverhaal in die Vroue Keur met die boodskap: Daar is hoop – vir mense wat gemolesteer is. In 2017 het hy ‘n kontrak geteken met Lamondt Internasionaal as liriekskrywer. Verder het hy in 2019 Filmregte op ‘n manuskrip verkoop.
Hy is tans ongetroud.

Bets Greef

Bets Greef

Potgietersrus

Elizabeth Greef groei in die platteland van Potgietersrus op waar sy in 1965 matrikuleer. In 1971 tree sy in die huwelik met Gawie en word hulle met drie
kinders en 7 kleinkinders geseën. As kind lees Elizabeth alles waarop sy haar oë kan lê en gedy ‘n liefde vir die Afrikaanse taal in haar hart. Afgetree uit die arbeidsmark, verwerf sy in 2011 ‘n graad in Teologie by Unisa.
Hoewel Elizabeth twee kinderstories, ‘n digbundel vir volwassenes, ‘n Verseboek vir Laerskoolkinders, en ‘n Bybelse Musiekspel gepubliseer het, is
Bybelstudie en veral die apokalips haar groot passie. In 2015 publiseer sy haar eerste Geestelike boek; “En hulle in Ons” en in 2017: ”Dit is Verby.” Vir elke
gawe en hoogtepunt in haar lewe gee sy al die eer aan haar Skepper wat haar elke tree op haar lewenspad lei.

Karel Nel

Karel Nel

Stilbaai

Karel Petrus Johannes Nel is in 1949 gebore in Betlehem, Oranje Vrystaat. Hy gaan skool op Theunissen, Waterval Boven en matrikuleer aan die Hoërskool Staatspresident Swart, Brandfort.
Na ‘n opleidingsperiode aan die Danie Theron Krygskool in Kimberley volg hy ‘n kursus in Chemiese Ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria as ‘n
beurshouer van die destydse Raad op Atoomkrag. Gedurende sy loopbaan in die kernenergie- en wapenstelselbedrywe was hy betrokke by talle groot projekte en was bevoorreg om baie oorsee te reis. Karel het afgetree aan die
einde van Junie 2014 en sy gade het hom ontval in Mei 2016. Hy is weer getroud en woon tans in Stilbaai Wes-kaap. Karel is digter en skrywer

Johan Strydom

Johan Strydom

Kuruman

Gebore 12 Mei 1954 in Oos-Londen as Johannes Jacobus Daniël Strydom. Johan het gematrikuleer aan Durban Port Natal Hoërskool. Na matriek vir 6 jaar by verskillende staatsdepartemente gewerk voordat ek ‘n loopbaan in die metalurgiese afdeling op Anglo American steenkoolmyne gevolg het vir 27 jaar, waarvan ons 2 jaar op Utrecht Natal gewoon het en 25 jaar in Witbank. Getroud in 1975 met Janet, en het ‘n seun en ‘n dogter. Johan en Janet woon op Kuruman waar hulle ‘n gastehuisie bedryf. Johan hou homself besig met die tuin, vetplante, paar bonsai boompies, drie kleinkinders, vyf honde, twee papegaaie, vier eende, sewe makoue en bietjie dig oor ons omgewing, mense uit dankbaarheid vir die genade en liefde van ons Skepper.

Jopie Swanepoel

Jopie Swanepoel

Orania

Joop (Josef Johannes) Swanepoel is in 1952 op Wolmaransstad in die
destydse Wes-Transvaal gebore en het op ‘n plaas naby Makwassie groot geword. Hy het op Wolmaransstad gematrikuleer en by Tukkies in Pretoria gestudeer, ná 9 maande diensplig in die infanteriekorps. Hy het
toe ‘n aantal jare by die Departement Statistiek gewerk waarna hy die res van sy werksjare by die NOK deurgebring het. Hy is getroud met Tillie Coetzee vanaf Lydenburg en hulle het twee dogters, een seun en sover vier kleinseuns. Hy het in 2012 afgetree en ‘n aantal jare later na Orania verhuis. Hy hou homself graag besig met lees, tuinmaak, staalwerkies,
proeflees, jukskei en kultuursake.

Hennie Egen

Hennie Egen

Bronhorstspruit

Hennie Egen is op 26 November 1940 op Tzaneen gebore. Hy het sy skoolopleiding op Naboomspruit ondergaan waar sy liefde vir skryf reeds duidelik was. Na skool wou hy hom as onderwyser bekwaam maar na sy eerste proeftydperk het hy besef dat hy eerder ‘n ander beroep moet volg as hy nie groot moeilikheid wil hê nie. Hy het ‘n draai in die goudmyne gemaak, was ‘n polisieman, sirkulasiebestuurder vir koerante, advertensies verkoop en as verslaggewer by verskeie koerante gewerk, Nuusredakteur, redakteur en skakelbeampte. Van sy gedigte het al in vier digbundels verskyn en hy skryf elke week ‘n gedig vir die plaaslike koerant op Bronkhorstspruit waar hy sedert 1987 woon.
Sy vrou het hom in 2010 ontval.

Ansie van der Merwe

Zeerust

Ek het grootgeword op ‘n plaas naby ‘n rivier, in ‘n regte kleinplaas gemeenskap Skuinsdrift.
Ek het daar skoolgegaan van nege jarige ouderdom. Dit is hier waar my liefde vir die natuur,
lees en skryf begin het.
Ek is as tienerdogter na die dorp se Hoërskool, Hoërskool Zeerust, waar my liefde vir
Afrikaans verder gegroei het. Ek het daar my matriek geskryf, en het na skool by die
plaaslike Koöperasie begin werk. Ek is later getroud en het vyf
kinders in die lewe gebring en groot gemaak. Ek bly op ‘n klein plasie naby Zeerust tussen
die mooi Marico berge waar ek my woorde vind in die stilte van die natuur.
Ek het terwyl ek gewerk het, ‘n kortverhaalkursus gedoen wat my uiteindelik op die pad
gesit het van digkuns. Ek het myself verder bemagtig in die kuns, en het my eie digtersgroep
PADLANGS op die sosiale media begin. Hier leef ek my liefde vir Afrikaans en mense uit. Ek
het myself ook die kuns van binneblad ontwerp aangeleer terwyl ek besig was om my eie
boek die lig te laat sien.