Tolbos Februarie 2018

“Hoor jy die magtige dreuning?”

Daar word dikwels in die Afrikaanse media deur kultuurleiers en rondom braaivleisvure verwys na die “toenemende druk” op die taal oor die “afgelope twee dekades”. Dit laat die aanslag op- en die bedreiging vir Afrikaans relatief jonk klink, gemeet teen die 366 jaar se geskiedenis na die koms van Jan van Riebeeck aan die Kaap de Goede Hoop.

Tolbos Mei 2017

Onder leiding van Pieter Oosthuizen, wat die leisels twee jaar gelede by my oorgeneem het, het die GHA steeds van krag tot krag gegaan.

Talle nuwe lede het by die GHA aangesluit, en die GHA se jaarlikse gedigtekompetisie het uitgebrei na twee gedigtekompetisies: een vir volwassenes (Ope) en een vir skoliere (Kreatiewe skryfkuns). Laasgenoemde word in samewerking met Aksie Vrouekrag aangebied wat die opstelle-gedeelte behartig.