Pieter Oosthuizen

Pieter Oosthuizen

Voorsitter

pl.oosthuizen@gmail.com

Pieter Oosthuizen is betrokke by die GHA omdat hy passievol is oor die positiewe beeldbou van die Afrikaanse taal asook die Afrikanervolk – ‘n liefde van kindsbeen af gekweek deur sy oupa Piet Bezuidenhout van Pretoria-Wes.

Hy het reeds sinvolle bydraes gelewer in die filmbedryf as Afrikaanse teksskrywer en teksredigeerder en is tans voltyds betrokke in die sakewêreld as Afrikaanse sakeman en entrepreneur in die baard-, bierbrou- en jenewerbedryf.

Malinda Venter

Malinda Venter

Ondervoorsitter

Malinda63Venter@gmail.com

Malinda Venter se belangstelling in die geskiedenis, kultuur en liefde vir die Afrikaanse taal het saam die GHA gegroei.

Haar liefde vir kinders het haar laat betrokke raak by die Handhawerjeug, die jeugvleuel van die GHA.

In die sake wêreld het sy haar eie besigheid met ‘n Afrikaanse naam – Rayton Skrootmetale/ Herwinning 15 jaar terug begin. Sy het nou ook tans ‘n winkel die lig laat sien naamlik “De Oude Keuken”. Hier word antieke meubels, boeke en kuns verkoop.

Dit is hier waar sy ook haar liefde vir haar Afrikaanse taal en kultuur laat uitleef.

 

André Alkema

André Alkema

Ondervoorsitter

andrealkema@gmail.com

Leon Strydom, eertydse uitvoerende sekretaris van die GHA het dikwels vir die kinders op Handhawerkampe gesê dat ‘n vaandeldraer ‘n belangrike taak het. Hulle was aan die voorpunt van die geveg en moes die vlag hoog dra. En solank die strydrosse die vlag sien, het hulle aanhou veg.

Die vlag was die teken dat die geveg steeds voortgaan. En indien die vlagdraer iets sou oorkom,  dan het daar iemand anders gekom, die vlag opgetel en voortgebeur.

Die GHA is die vaandeldraer van Afrikaans wat aan die voorpunt veg vir Afrikaans. Nou al 26 jaar. Die nuwe stryd vir Afrikaans loop deur die klaskamer… die klaskamer van ons kinders en kleinkinders! Die stryd vir ons taal, is ook die stryd vir ons vryheid, ons selfrespek en ons selfstandigheid.

Riaan Alkema

Riaan Alkema

Sekretaris

riaanalkema@gmail.com

Riaan Alkema is passievol oor die Afrikaner se bestaan aan die suidpunt van Afrika.

Hy maak sy merk in die ingenieurswêreld maar verlang ‘n dieper betekenis in sy lewe as ‘n wit Afrikaner man en die toekoms van die Afrikaner.

Van kindsbeen af is hy trots op die Afrikaner se Taal, Kultuur, Geskiedenis en Geloof.

Ruan Nuadé

Ruan Nuadé

Randmeester

admin@dolsid.co.za

Ek het ‘n groot passie vir ons taal, kultuur en geskiedenis. Ek is al van 2010 aktief betrokke by die GHA nadat Pieter Oosthuizen my saam genooi het na ‘n Majubakamp.

Ek is tans die sekretaris van die GHA asook die voorsitter van die GHA se jeugvleuel, die Handhawerjeug. Kinders van vandag is more se leiers.

Dit is ons plig om hulle in die regte rigting in te stuur en hulle bloot te stel aan dit wat vir ons as GHA belangrik is naamlik ons geskiedenis, kultuur en die voortbestaan van ons taal.

Hoe meer mense aansluit en betrokke raak by die GHA hoe sterker kan ons terug baklei en saam staan vir die voortbestaan en behoud van ons kosbare en pragtig taal, Afrikaans.

 

Elke Kelder

Elke Kelder

Hoofbestuurslid

elke@zanli.co.za

Ek behoort al jare aan Aksie Vrouekrag, ‘n kultuurvereniging wat hom beywer vir die behoud van die Afrikaanse taal, geskiedenis en kultuur.  Met die doel voor oë het ons vyf jaar gelede, in samewerking met die GHA, die jaarlikse Kreatiewe Skryfkompetisie vir hoërskoolleerlinge uitgeskryf. Dit gee leerlinge ‘n geleentheid om in beskaafde Afrikaans hulle gedagtes, drome en doelstellinge te verwoord.  Die geskiedkundige onderwerpe vereis dat hulle navorsing doen en die inligting wat hulle versamel in ‘n opstel te verwerk.

Die feit dat Afrikaans by baie skole sowel as universiteite as onderrigtaal onder druk kom en met Engels vervang word, bekommer my en derhalwe het ek by die GHA aangesluit om by hulle taalstryd betrokke te raak en ‘n aktiewe rol te speel.

 

Susan Oosthuizen

Susan Oosthuizen

Hoofbestuurslid

rosantji@gmail.com

Susan Oosthuizen het as Afrikaans onderwyser ‘n lewenslange opgelegde taak gehad om die Taal te dien en haar leerlinge oor ‘n periode van bykans veertig jaar te onderrig in die korrekte gebruik van die “Soetste Taal”.

Sy het ‘n passie vir die Afrikaanse Poësie en is reeds die afgelope nege jaar betrokke by die beoordeling van die gedigte wat elke jaar in die GHA se digbundel Stemme uit die Suiderland verskyn.

 

Karine Bisschoff

Karine Bisschoff

Hoofbestuurslid

karine@ditsong.org.za

Karine Bisschoff belangstelling en passie vir geskiedenis en Afrikaans (by Pa geleer) laat my nog in Leon Strydom se tyd by die GHA aansluit waar ek my ander passie – kinders – kan leer om ook ons Taal en Herkoms te waardeer en uit te leef.  Hiermee saam het ek sommer baie kinders deur die jare gehad wat ek “myne” kon noem aangesien ek self nooit die voorreg van moederskap kon ervaar nie .

 

Vlooi Kroon

Vlooi Kroon

Hoofbestuurslid

kroon.vlooi@gmail.com

Ek is voorsitter van Aksie Vrouekrag (AVK) vir die afgelope klompie jare, onderhoofleier van die Afrikaner Volkskultuur Beweging (AVKB) vir die afgelope 23 jaar en lid van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA).

Ek is vir baie jare betrokke by die jeug, eers by die Voortrekkers en daarna en tans nog , by die AVKB. Hier leer ons die jeug om trots te wees op hul kultuur, taal en volksidentiteit. Ons poog om by kampe en aktiwiteite hulle te leer om Afrikaans suiwer en korrek te gebruik.

By AVK is ons jeug, Christelike moedertaal onderrig vir ons belangrik. Dis hoekom ons die kreatiwe opstelkompetisie geloods het om die kinders weer te leer om te dink en te skryf in Afrikaans.

In my vrye tyd is ek lief vir lees en tuinwerk en beoefen my stokperdjies van handwerk, naaldwerk, breiwerk, hekel, bak en brou . Ek is ‘n aktiewe lid van die VLU en neem gereeld daar deel aan hulle projekte asook aan die Bloemfontein skou se kreaitiewe handwerkafdeling.

As lid van genoemde organisasies is dit redelik vanselfsprekend om by die GHA betrokke te wees en hulle doelstellings te ondersteun en te bevorder.

Claudine Boshoff

Claudine Boshoff

Administrasie Beamte

gha@afrikaans.org.za

Sedert my betrokkenheid as Administriewe Beampte van die GHA, het ek ‘n groot passie ontwikkel vir die Afrikaanse taal, kultuur en geskiedenis.

Die taal Afrikaans is hier om te bly.

 

Joop Swanepoel

Joop Swanepoel

Koöpteerde Bestuurslid

jopieswan@gmail.com

 Joop Swanepoel en sy vrou woon sedert einde 2017 in Orania en het drie kinders en tans vier kleinkinders.

Hy is die afgelope dekade by die GHA se werksaamhede betrokke en is van mening dat dié organisasie ʼn onontbeerlike bydrae maak in die stryd om Afrikaans te handhaaf.

Afrikaans, as een van slegs ʼn paar tale met só ʼn besonderse geskiedenis, moet voortdurend teen die bedreigings van ʼn wêreldtaal beskerm en deur sy sprekers en stutorganisasies ondersteun en bevorder word.

 

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans het op Saterdag 29 Januarie 1994 in die Berea-saal in Pretoria tot stand gekom nadat ‘n klein groepie mense destyds besef het dat daar uit verskeie rigtings ‘n doelbewuste en vernietigende aanslag op die Afrikaanse taal gemaak word. Die manne en vroue het besef dat iets op ‘n georganiseerde grondslag gedoen moet word om Afrikaans te handhaaf en te beskerm en daarom is besluit om die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans, wat op 26 November 1965 deur doktor Hennie Terblanché gestig is, maar ná sy dood geleidelik doodgeloop het, weer te laat herleef.

Die aanvoorwerk vir die stigting van die GHA het reeds teen die middel van 1993 begin. By die eerste samekoms om die aard en omvang van die te stigte Genootskap te bespreek, is mnre. Jaap Versfeld deur die vergadering as voorsitter aangewys en Leon Strydom as sekretaris.

Nadat besluit is om die GHA te stig, is vergaderings met kort tussenposes daarna gehou om die Genootskap se Grondwet, Manifes en Doelwitverklaring op te stel.

Stigtingsvergadering:

By die stigtingsvergadering op 29 Januarie 1994 in die Berea-saal, was die volgende vyftien persone teenwoordig: dr J Basson, mevrou N Clark, dr G F Marais, mnr J A Marais, dr P Möller, mnr M Peters, mnr J Pretorius, mev N Reinecke, mnr J Stephens, L Strydom, H van de Graaf, dr P van der Dussen, en mnre. P van der Spuy, D Varkevisser en J D Versfeld.

Die vergadering besluit dat die te stigte organisasie die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) sal wees. Die voorgestelde Grondwet word aanvaar en daar word ‘n hoofbestuur verkies. Dié bestuur sien soos volg daaruit:

Voorsitter: Mnr J D Versfeld

Ondervoorsitter: Mnr P van der Spuy

Sekretaris: Mnr L Strydom

Hulpsekretaris: Mnr J Stephens

Bykomende lede: drr G F Marais en P Möller en mnr D Varkevisser