Opstelkompetisie Inskrywingsvorm

 

SLUITINGSDATUM : 10 Julie 2020

Prysgeld

Algehelewenner R3500

Gr.7 – 9     R 2000.00 en R 1000.00 afsonderlik,

G10 – 12   R 3000.00 en R 2000.00 afsonderlik.

 

1. Algemeen:
1.1. Die inskrywingsvorm moet volledig en korrek ingevul word.
1.2. Bewys van betaling moet na die regte vonkpos gestuur word voor of op die sluitingsdatum.
1.3. Slegs oorspronklike opstelle mag ingeskryf word. Opstelle waarvan outeursreg aan ‘n buitestaander behoort mag slegs met skriftelike toestemming van so ‘n persoon af ingeskryf word.
1.4. Deelnemers aan hierdie kompetisie en/of hulle ouers/voogde vrywaar Aksie Vrouekrag van enige eise of ongeopenbaarde aansprake van enige aard wat mag ontstaan uit deelname aan hierdie kompetisie.
1.5. Die beste opstelle wat aan die beoordelaars se standaarde voldoen, sal in die Bloemlesing, Wonder van Afrikaans, gepubliseer word. Om hierdie rede gee deelnemers kopiereg aan die GHA en Aksie Vrouekrag ten opsigte van die gebruik van enige opstelle wat vir hierdie kompetisie ingeskryf is en vir die gebruik in toekomstige publikasies.

2. Formaat:
2.1. GEEN PDF dokumente. Slegs MSWord (Doc/Docx) dokumente sal aanvaar word.
2.2. Letterstyl: Arial, 12 punt.
2.3. Lynspasie: 1.5.
2.4. Lengte Juniors: 350 – 400 woorde. Seniors: 500 – 550 woorde.
Opstelle wat nie aan hierdie vereistes voldoen nie, sal gediskwalifiseer word.

3. Taalgebruik
3.1. Opstelle moet in algemeen beskaafde Afrikaans/ Standaardafrikaans geskryf wees.
3.2. Geen lasterlike- of onwelvoeglike taalgebruik sal toegelaat word nie.

4. Foto:
4.1. Kop en skouers (Geen vollengte foto’s).
4.2. Goed beligte selfoonfoto’s is aanvaarbaar.
4.3. Geen Skanderings of fotokopieë nie.

5. Beoordeling
5.1. Beoordelings is finaal en geen briewewisseling sal gevoer word nie.

6. Inskrywingeld
R20 per opstel

Naam: Aksie Vrouekrag
Bank: FNB
Takkode: 252155
Rekening nommer: 74115189033
Verwysing: Naam van Deelnemer

7. BELANGRIK: Opstelle MOET VERHALEND van aard wees, leerlinge kan eie karakter(s) kies – ook as die geskiedkundige onderwerp gekies word. Laasgenoemde opstel moet egter die geskiedkundige feite en omgewing in ag neem. Opstelle moet ‘n oorspronklike titel hê.

 

Verification

  • Submit
[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]