Gedigtekompetisie Inskrywingsvorm

 

SLUITINGSDATUM : 31 Augustus 2021
Prysgeld

Algehelewenner R3000
Naaswenner R2000
Afdelingwenners R1000

1. Algemeen:
1.1. Die inskrywingsvorm moet volledig en korrek ingevul word.
1.2. Bewys van betaling moet na die regte vonkpos gestuur word voor of op die sluitingsdatum. Stuur asseblief na: gha@afrikaans.org.za.
1.3. Slegs oorspronklike gedigte mag ingeskryf word. Gedigte waarvan outeursreg aan ‘n buitestaander behoort mag slegs met skriftelike toestemming van so ‘n persoon af ingeskryf word.
1.4. Deelnemers aan hierdie kompetisie en/of hulle ouers/voogde vrywaar die GHA van enige eise of ongeopenbaarde aansprake van enige aard wat mag ontstaan uit deelname aan hierdie kompetisie.
1.5. Die beste gedigte wat aan die beoordelaars se standaarde voldoen, sal in die Bloemlesing, Stemme
uit die Suiderland, gepubliseer word. Om hierdie rede gee deelnemers kopiereg aan die GHA ten opsigte van die gebruik van enige gedigte wat vir hierdie kompetisie ingeskryf is en vir die gebruik in toekomstige publikasies.
1.6. Geen borg, beoordelaar, GHA-bestuurslid of werknemer van die GHA mag aan die kompetsie deelneem nie.
1.7. Gedigte mag slegs in een afdeling ingeskryf word, al is daar elemente in die gedig met ander afdelings oorvleuel. 

2. Formaat:
2.1. GEEN PDF dokumente. Slegs MSWord (Doc/Docx) dokumente sal aanvaar word.
2.2. Letterstyl: Arial, 12 punt.
2.3. Lynspasie: 1.5
2.4. Lengte: Maksimum 30 Reëls
Gedigte wat nie aan hierdie vereistes voldoen nie, sal gediskwalifiseer word.

3. Taalgebruik:
3.1. Gedigte moet in algemeen beskaafde Afrikaans/ Standaardafrikaans geskryf wees.
3.2. Geen lasterlike- of onwelvoeglike taalgebruik sal toegelaat word nie.

4. Foto:
4.1. Kop en skouers.
4.2. Goed beligte selfoonfoto’s is aanvaarbaar.
4.3. Geen Skanderings of fotokopieë nie.

5. Beoordeling:
5.1. Beoordelings is finaal en geen briewewisseling sal gevoer word nie.

6. Inskrywingsgeld:
R30 per gedig.
Naam: GHA
Bank: ABSA
Takkode: 632005
Rekening nommer: 730140223
Verwysing: Naam van Deelnemer

7. Wenke:

Digters word aangemoedig om hulle gedigte te laat proeflees deur ervare digters. Kyk asseblief na afronding, taalreëls, want dit bëinvloed die beoordelaars se indrukke oor die potensiaal van die gedig.

NB: Digterlike vryheid is aan die orde van die dag. Moet nie gebind voel tot die letterlike betekenis van die titel nie.

‘n Kreatiewe benadering tot die onderwerp en oorspronklike titels kan net in jou guns tel.

 

Besonderhede

 

Gedig 1

 

Gedig 2

 

Gedig 3

 

Gedig 4

 

Gedig 5

 

Gedig 6

 

Gedig 7

 

Gedig 8

 

Gedig 9

 

Gedig 10

 

Gedig 11

 

Gedig 12

 

Gedig 13

 

Gedig 14

 

Gedig 15

 

Verifikasie

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]