Gedigtekompetisie Inskrywingsvorm

 

REËLS VIR 2022 GHA-DIGKOMPETISIE

1. Algemeen:
1.1. Sluitingsdatum is 31 Augustus 2022 en maksimum van 15 gedigte per deelnemer. Die inskrywingsvorm moet volledig en korrek ingevul word.
1.2. Prysgeld is:       Algehele Wenner R3000 plus ’n Vlamtrofeë
                                  Naaswenner R2000 plus ’n Vlamtrofeë
                                  Afdelingwenners R1000 plus ’n Vlamtrofeë elk
1.3. Slegs oorspronklike gedigte van die deelnemer mag ingeskryf word. Gedigte wat elders gepubliseer is, of vir deelname aan ander digkompetisies aangebied is, is nie aanvaarbaar nie.
1.4. Deelnemers aan hierdie kompetisie en/of hulle ouers/voogde vrywaar die GHA van enige eise of ongeopenbaarde aansprake van enige aard wat mag ontstaan uit deelname aan hierdie kompetisie.
1.5. Die beste gedigte wat aan die beoordelaars se standaarde voldoen, sal in die bloemlesing, Stemme uit die Suiderland XVII, gepubliseer word. Om hierdie rede gee deelnemers kopiereg aan die GHA ten opsigte van die gebruik van enige gedigte wat vir hierdie kompetisie ingeskryf is, en vir die gebruik in toekomstige publikasies.
1.6. Geen borg, beoordelaar, GHA-bestuurslid of werknemer van die GHA mag aan die kompetisie deelneem nie.
1.7. Gedigte mag slegs in een afdeling ingeskryf word, al is daar elemente in die gedig wat met ander afdelings oorvleuel.

2. Formaat:
2.1. GEEN PDF dokumente. Slegs MSWord (Doc/Docx) dokumente sal aanvaar word.
2.2. Letterstyl: Arial, 12 punt.
2.3. Lynspasie: 1.5
2.4. Lengte: Maksimum 30 Reëls
Gedigte wat nie aan hierdie vereistes voldoen nie, sal gediskwalifiseer word.

3. Taalgebruik:
3.1. Gedigte moet in algemeen beskaafde Afrikaans of Standaardafrikaans geskryf wees.
3.2. Geen lasterlike- of onwelvoeglike taalgebruik sal toegelaat word nie.

4. Foto:
4.1. Kop en skouers.
4.2. Goed beligte selfoonfoto’s is aanvaarbaar.
4.3. Geen Skanderings of fotokopieë nie.

5. Beoordeling:
5.1. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen briefwisseling sal gevoer word nie.

6. Inskrywingsgeld:
6.1. R30 per gedig.
6.2. Slegs EFT betalings asseblief – geen kontant-inbetalings sal aanvaar word nie.
Naam: GHA, Bank: ABSA, Takkode: 632005, Rekening nommer: 730140223
Verwysing: Van en voorletters van deelnemer
6.3. Bewys van betaling moet gestuur word na gha@afrikaans.org.za voor of op die sluitingsdatum.

7. Wenke:

Digters word aangemoedig om hulle gedigte te laat proeflees deur ervare digters. Kyk asseblief na afronding, taalreëls, want dit bëinvloed die beoordelaars se indrukke oor die potensiaal van die gedig.

NB: Digterlike vryheid is aan die orde van die dag. Moet nie gebind voel tot die letterlike betekenis van die titel nie.

‘n Kreatiewe benadering tot die onderwerp en oorspronklike titels kan net in jou guns tel.

TEMAS VAN DIGKOMPETISIE: Kliek hier.

 

Besonderhede

 

Gedig 1

 

Gedig 2

 

Gedig 3

 

Gedig 4

 

Gedig 5

 

Gedig 6

 

Gedig 7

 

Gedig 8

 

Gedig 9

 

Gedig 10

 

Gedig 11

 

Gedig 12

 

Gedig 13

 

Gedig 14

 

Gedig 15

 

Administrasie

 

Verifikasie

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]