Aansoek om GHA Lidmaatskap

AANSOEK OM LIDMAATSKAP

Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig in en klik op “STUUR”.

 Lidmaatskapfooie beloop slegs R25p.m.

 Betaling kan soos volg geskied:

  • Debietopdrag van maandelikse fooi wat van u bank rekening verhaal word.
  • Half-jaar betaling van R150,  e-pos asseblief bewys van betaling na gha@afrikaans.org.za
  • Jaarlikse betaling van R300,  e-pos asseblief bewys van betaling na gha@afrikaans.org.za.

VOORDELE VAN LIDMAATSKAP:

  • Ontvang kwartaalliks die nuusbrief met inligting oor kompetisies en aktiwiteite rakende taal- en kultuursake.
  • Korting op inskrywingsfooie van kompetisies.
  • Korting op aankoop van boeke & digbundels uitgegee deur die GHA.
  • Korting op bywoning van spesiale geleenthede.
  • En natuurlik bydrae tot die bevordering van Afrikaans.

 

Manifes & Taakstelling:

 

Besonderhede

 

Debietopdragvorm - Oranjekas 2009/003378/24

  • Ek/ons verleen u hiermee magtiging om betalingsinstruksies vir invordering teen my/ons bogenoemde rekening by my/ons bogenoemde bank (of enige ander bank of tak na wie ek/ons rekening oorgeplaas kan word) aan u bankier te gee en af te lewer mits die bedrag van sodanige betalingsinstruksies nooit my/ons verpligting soos in die Ooreenkoms aangegaan is oorskry nie en begin en voortduur tot hierdie magtiging en opdrag deur my/ons beëindig word deur skriftelike kennisgewing aan u van nie minder nie as 20 gewone werksdae en per voorafbetaalde geregistreerde pos gestuur, of afgelewer by u adres soos hierbo verstrek. Die individuele betalingsinstruksies wat hierdeur gemagtig is om uitgereik te word, moet soos volg uitgereik en afgelewer word: Maandelikse; op of na die datums waarop die verpligting in terme van die ooreenkoms verskuldig is en die bedrag van elke individuele instruksie mag nie meer of minder as die verpligting wees nie. Ek / Ons verstaan dat die onttrekkings wat hiermee gemagtig is, verwerk word deur middel van 'n gerekenariseerde stelsel wat deur die Suid-Afrikaanse Banke gebruik word. Ek verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat gedruk sal word. Elke transaksie sal 'n nommer bevat, wat ingesluit moet word in die betalingsopdrag en wanneer dit aan u deurgegee word sal dit u instaat stel om die ooreenkoms te kan identifiseer. OPDRAG Ek/ons aanvaar dat alle betalingsinstruksies wat deur u uitgereik word deur my/ons bogenoemde bank hanteer sal word asof die instruksies deur my/ons persoonlik uitgereik is. KANSELLASIE Ek/ons stem in dat hoewel hierdie magtiging en opdrag deur my/ons gekanselleer mag word, sodanige kansellasie nie die Ooreenkoms kanselleer nie. Ek/ons is nie geregtig op enige terugbetaling van bedrae wat u onttrek het terwyl hierdie magtiging van krag is nie; mits sodanige bedrae wetlik aan u verskuldig is. TOEWYSING Ek/ons erken dat hierdie magtiging oorgedra of aan ’n derde party toegewys kan word indien die Ooreenkoms ook oorgedra of aan daardie derde party toegewys word, maar indien sodanige Ooreenkoms nie toegewys word nie, kan hierdie magtiging en opdrag nie aan ’n derde party toegewys word nie.
 

Verifikasie