MEDIA VERKLARING: SENEKAL/ PLAASMOORDE

Geskryf deur: Pieter Oosthuizen – Voorsitter Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) moedig alle Afrikaners aan om eendragtig hul misnoë te toon teen die geweldige aanslag op ons boere op plase, landbouhoewes en in dorpe deur die inisiatief van...