KOOPKRAG VAN AFRIKAANS

In Sake 24 p 6 (Beeld Maandag 11 April 2011) word ‘n waarheid wat die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) die afgelope 17 jaar sedert ons stigting voortdurend beklemtoon, weereens onderstreep nl dat die Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika die grootste...