Pieter Oosthuizen

Pieter Oosthuizen

Voorsitter

pl.oosthuizen@gmail.com

Pieter Oosthuizen is betrokke by die GHA omdat hy passievol is oor die positiewe beeldbou van die Afrikaanse taal asook die Afrikanervolk – ‘n liefde van kindsbeen af gekweek deur sy oupa Piet Bezuidenhout van Pretoria-Wes.

Hy het reeds sinvolle bydraes gelewer in die filmbedryf as Afrikaanse teksskrywer en teksredigeerder en is tans voltyds betrokke in die sakewêreld as Afrikaanse sakeman en entrepreneur in die baard-, bierbrou- en jenewerbedryf.

Malinda Venter

Malinda Venter

Ondervoorsitter

André Alkema

André Alkema

Ondervoorsitter

andrealkema@gmail.com

Leon Strydom, eertydse uitvoerende sekretaris van die GHA het dikwels vir die kinders op Handhawerkampe gesê dat ‘n vaandeldraer ‘n belangrike taak het. Hulle was aan die voorpunt van die geveg en moes die vlag hoog dra. En solank die strydrosse die vlag sien, het hulle aanhou veg.

Die vlag was die teken dat die geveg steeds voortgaan. En indien die vlagdraer iets sou oorkom,  dan het daar iemand anders gekom, die vlag opgetel en voortgebeur.

Die GHA is die vaandeldraer van Afrikaans wat aan die voorpunt veg vir Afrikaans. Nou al 26 jaar. Die nuwe stryd vir Afrikaans loop deur die klaskamer… die klaskamer van ons kinders en kleinkinders! Die stryd vir ons taal, is ook die stryd vir ons vryheid, ons selfrespek en ons selfstandigheid.

Ruan Nuadé

Ruan Nuadé

Sekretaris

Hennie Kasselman

Hennie Kasselman

Randmeester

hjk38@vodamail.co.za

Hennie Kasselman het as 9-jarige (tydens die besoek van die koniklike gesin) vrae begin vra oor die waarde van ‘n koning wat 6000 myl ver bly en dalk eenmaal in ‘n leeftyd sy onderdane besoek, en nie eers hulle taal kan praat nie.

As jongman was hy dus van die eerste dag wat die moontlikheid van ‘n eie republiek genoem is ywerig aan die werk totdat daardie ideaal verwesenlik was.

Julindie Venter Willemse

Julindie Venter Willemse

Hoofbestuurslid

Riaan Alkema

Riaan Alkema

Hoofbestuurslid

riaanalkema@gmail.com

Riaan Alkema is passievol oor die Afrikaner se bestaan aan die suidpunt van Afrika.

Hy maak sy merk in die ingenieurswêreld maar verlang ‘n dieper betekenis in sy lewe as ‘n wit Afrikaner man en die toekoms van die Afrikaner.

Van kindsbeen af is hy trots op die Afrikaner se Taal, Kultuur, Geskiedenis en Geloof.

Karine Bisschoff

Karine Bisschoff

Hoofbestuurslid

karine@ditsong.org.za

Karine Bisschoff belangstelling en passie vir geskiedenis en Afrikaans (by Pa geleer) laat my nog in Leon Strydom se tyd by die GHA aansluit waar ek my ander passie – kinders – kan leer om ook ons Taal en Herkoms te waardeer en uit te leef.  Hiermee saam het ek sommer baie kinders deur die jare gehad wat ek “myne” kon noem aangesien ek self nooit die voorreg van moederskap kon ervaar nie .

 

Susan Oosthuizen

Susan Oosthuizen

Hoofbestuurslid

rosantji@gmail.com

Susan Oosthuizen het as Afrikaans onderwyser ‘n lewenslange opgelegde taak gehad om die Taal te dien en haar leerlinge oor ‘n periode van bykans veertig jaar te onderrig in die korrekte gebruik van die “Soetste Taal”.

Sy het ‘n passie vir die Afrikaanse Poësie en is reeds die afgelope nege jaar betrokke by die beoordeling van die gedigte wat elke jaar in die GHA se digbundel Stemme uit die Suiderland verskyn.

 

Bertus Stieger

Bertus Stieger

Koöpteerde Bestuurslid

bertus.stieger@yahoo.com

Bertus Stieger het vroeg in 2013 ‘n plasing gesien op Facebook vir oudisies vir ‘n beoogde versdrama, die Lange Hoop, wat later daardie jaar deur die GHA op die planke gebring sou word ter viering van die 175ste herdenking van die Groot Trek. Weens my liefde vir Afrikaanse stories en rolspel op die verhoog en die geskiedenis van my herkoms wat ek myself moes navors en opsoek omdat dit nie deelgevorm het van geskiedenis wat ek op skool geleer het nie het ek gereageer op die plasing en ‘n oudise gaan aflê en die rol van trekleier Piet Uys losgeslaan het. Dis hier en tydens die repitisies waar ek kennis maak met die GHA en hulle werksaamhede.

 

Elke Kelder

Elke Kelder

Koöpteerde Bestuurslid

Vlooi Kroon

Vlooi Kroon

Koöpteerde bestuurslid

Joop Swanepoel

Joop Swanepoel

Koöpteerde Bestuurslid

jopieswan@gmail.com

 Joop Swanepoel en sy vrou woon sedert einde 2017 in Orania en het drie kinders en tans vier kleinkinders.

Hy is die afgelope dekade by die GHA se werksaamhede betrokke en is van mening dat dié organisasie ʼn onontbeerlike bydrae maak in die stryd om Afrikaans te handhaaf.

Afrikaans, as een van slegs ʼn paar tale met só ʼn besonderse geskiedenis, moet voortdurend teen die bedreigings van ʼn wêreldtaal beskerm en deur sy sprekers en stutorganisasies ondersteun en bevorder word.

 

Claudine Boshoff

Claudine Boshoff

Administrasie Beamte

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans het op Saterdag 29 Januarie 1994 in die Berea-saal in Pretoria tot stand gekom nadat ‘n klein groepie mense destyds besef het dat daar uit verskeie rigtings ‘n doelbewuste en vernietigende aanslag op die Afrikaanse taal gemaak word. Die manne en vroue het besef dat iets op ‘n georganiseerde grondslag gedoen moet word om Afrikaans te handhaaf en te beskerm en daarom is besluit om die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans, wat op 26 November 1965 deur doktor Hennie Terblanché gestig is, maar ná sy dood geleidelik doodgeloop het, weer te laat herleef.

Die aanvoorwerk vir die stigting van die GHA het reeds teen die middel van 1993 begin. By die eerste samekoms om die aard en omvang van die te stigte Genootskap te bespreek, is mnre. Jaap Versfeld deur die vergadering as voorsitter aangewys en Leon Strydom as sekretaris.

Nadat besluit is om die GHA te stig, is vergaderings met kort tussenposes daarna gehou om die Genootskap se Grondwet, Manifes en Doelwitverklaring op te stel.

Stigtingsvergadering:

By die stigtingsvergadering op 29 Januarie 1994 in die Berea-saal, was die volgende vyftien persone teenwoordig: dr J Basson, mevrou N Clark, dr G F Marais, mnr J A Marais, dr P Möller, mnr M Peters, mnr J Pretorius, mev N Reinecke, mnr J Stephens, L Strydom, H van de Graaf, dr P van der Dussen, en mnre. P van der Spuy, D Varkevisser en J D Versfeld.

Die vergadering besluit dat die te stigte organisasie die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) sal wees. Die voorgestelde Grondwet word aanvaar en daar word ‘n hoofbestuur verkies. Dié bestuur sien soos volg daaruit:

Voorsitter: Mnr J D Versfeld

Ondervoorsitter: Mnr P van der Spuy

Sekretaris: Mnr L Strydom

Hulpsekretaris: Mnr J Stephens

Bykomende lede: drr G F Marais en P Möller en mnr D Varkevisser