Kompetisies

Welkom by die kompetisieblad van die GHA. Hier kan u kies om u hand te waag aan ‘n verskeidenheid skryfkompetisies. Vir skoliere is daar ‘n gedigtekompetisie en ‘n opstelkompetisie wat in samewerking met Aksie Vrouekrag aangebied word. Daar is ook ‘n ope gedigtekompetisie wat hoofsaaklik vir volwassenes bedoel is, maar skoliere wat voel hulle wil aan ‘n wyer kompetisie deelneem is ook welkom om in te skryf.