Poësie & Kunsliedere 2019

Aantal digters deelname

Aantal Gedigte Ontvang

Algehele Wenner

Naaswenner

Stemme uit die Suiderland XIV

Vanjaar vier die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans S le Roux Marais se bydra to die Afrikaanse taal en musiek veertig jaar na sy afsterwe in 1979.

Marais het talle bekende Afrikaanse digters soos AG Visser, Eugene Marais, Elisabeth Eybers, ID du Plessis en NP van Wyk Louw om enkeles te noem se gedigte getoonset.

Die Akademie vir Wetenskap en Kuns het in Oktober 1946 ‘n erepenning vir Musiek aan hom toegeken as blyk van waardering vir sy werk ter bevordering van die Afrikaanse taal en musiek.

Heimwee, Die Roos, Malie die slaaf se lied, Oktobermaand en Met ‘n mandjie Rose tel onder sy bekendste kunsliedere.

 

Stemme uit die Suiderland XII

Sanet Alkema, soos almal haar geken het, word deur sommiges beskou as ‘n volksmoeder, wat nie net haar gesin versorg het nie, maar ook betrokke was by volksake soos politiek, kultuur en taalhandhawing.

Die Genootskap bring graag hulde met die uitgawe van Stemme uit die Suiderland aan hierdie merkwaardige maar altyd nederige en beminde vrou wat diep spore getrap het in die Afrikanerpolitiek en taalstryd.

Verder was sy lief om vriende en familie te onthaal en was sy altyd aan die voorpunt met die reël van funksies en belangrike geleenthede.

Indien u belangstel om ‘n Stemme uit die Suiderland te bestel kontak gerus
GHA-kantoor 0812 50 50 60 of gha@afrikaans.org.za.

Afdeling Wenners

GHA-Digkompetisie 2020

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans vier vanjaar die Internasionale Moedertaaldag deur sy 16de Digkompetisie bekend te stel. 

Taal is gans die volk, en die Genootskap besef dat indien Afrikaans sou ondergaan, die Afrikaner as volk ook sal ophou bestaan. Guido Gezelle het by geleentheid gesê: “Wie geen taal heeft, is geen naam weerd.  Waar geen taal leeft, is geen volk.” Langenhoven het op sy beurt gesê Afrikaans is die uitgedrukte siel van ons volk. 

Ons besef dat die letterkunde die hart van ons taal is, maar dat digkuns die sentrum van die letterkunde is. Daarom lê die GHA groot klem op die uitbou en ontwikkeling van die digkuns bo en behalwe al sy ander bedrywighede. 

Gedigte is stories met min woorde en wat met ritme, rym, beeldspraak en emosie ‘n nuwe bewussyn kan skep wat vir die Afrikaner van groot waarde kan wees. 

Sedert 2004 hou die GHA elke jaar ‘n digkompetisie aanvanklik met 6 onderwerpe. Vanjaar is ons sestiende digkompetisie en dit het gegroei tot twaalf afdelings/onderwerpe. 

En elke jaar publiseer ons ‘n keur van die ingeskrewe gedigte in Stemme uit die Suiderland en word dit dan bekendgestel by ‘n Glansgeleentheid, waar ons ook die wenners van die kompetisie aankondig. Op 9 November 2019 het die GHA sy 15de bundel bekendgestel in Lynnwood NG Kerksaal, Pretoria. Meer as 260 gaste het dié geleentheid bygewoon, en was toegespreek deur ons beskermheer, dr Dirk Hermann. 

Oor die jare het digters en amateurdigters deelgeneem en wonderlike nuwe gedigte in Afrikaans geskryf. 

Dié kompetisie skep die geleentheid vir ervare digters om hulle staal te wys en opkomende digters leer in die proses om hulle beiteltjie te slyp soos NP van Wyk Louw skryf in sy gedig Die Beiteltjie:

Ek kry ‘n klein klein beiteltjie,
ek tik hom en hy klink;
toe slyp ek en ek slyp hom
totdat hy klink en blink. 

Dit skep ook die geleentheid vir digters om hulle gedigte wat iewers in ‘n laai stof sou vergaar nou gepubliseer kan word en vir almal beskikbaar kan wees om te lees. Uitstaande gedigte van voortreflike digters soos Fred Postma, Frik Steenberg, Hennie Egen, Elizabeth Greef, Marie Senekal, Anita Bester, Evanthé Schurink, Thereza Postma en Francis Grobler om enkeles te noem is opgeneem in Stemme uit die Suiderland-reeks wat uiteindelik ‘n groot kultuurskat is vir ons, en ons nageslag wat kom.

Temas 2020:

 1. Ek, jy en ons.
 2. Plaaslewe
 3. Sport en sportsoorte
 4. Geestelik
 5. Liefde
 6. Natuur
 7. Mymeringe
 8. Terapeuties. Ek sal weer opstaan.
 9. Verset teen onreg!
 10. President Paul Kruger: sy lewe en betekenis
 11. Algemeen
 12. Lirieke: enige tema

13. Inperking 

Die nuwe sluitingsdatum is: 30 September 2020.

 

Prysgeld: Algehele wenner R3000, Naaswenner R2000 en afdelingwenners R1000. Totale prysgeld R17000.

 

Digters en aspirant digters word uitgenooi om deel te neem. Dis ook ‘n goeie geleentheid om gedigte wat iewers in ‘n laai lê en stof vergaar, in te skryf.

 

Verdere besonderhede kan gekry word by die GHA-kantoor 0812 50 50  60 of gha@afrikaans.org.za.

 

Stuur elektronies aan.

 

Aksie Vrouekrag Kreatiewe
Skryfkompetisie vir Leerders 2020

Ons bied weer ons jaarlikse opstelskryfkompetisie aan vir skoliere van Graad 7 tot Gr 12.

 

Beste opstelle word in die bundel “Die Wonder van Afrikaans” gepubliseer.

Onderwerpe 2020:

 1. President Paul Kruger: sy lewe en betekenis
 2. Ek sal weer opstaan
 3. Hoe lyk ons nou (Tegnologie/Sport/ens)

 

Die sluitingsdatum is: 10 Julie 2020.

 

Prysgeld: Algehele wenner R3500,
Gr.7 – 9     R 2000.00 en R1000.00 afsonderlik,
G10 – 12   R 3000.00 en R2000.00 afsonderlik.

 

Verdere besonderhede kan gekry word by die Elke Kelder 082 389 6100 of elke@zanli.co.za.

 

Stuur elektronies aan.