Word 'n vriend van die GHA.

Sluit nou aan en word ‘n vriend van die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans.
SMS “Vriend & Jou Naam” na 082 570 0184.

Tolbos

Amptelike mondstuk van die GHA.

Ons is Handhawers!

Sluit nou aan en word ‘n vriend van die Handhawers.
SMS “Vriend & Jou Naam” na 076 385 3187.

AFRIKAANS, MY MOEDERTAAL.

(GHA) Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans Trofee vir Uitmuntende Prestasie in Afrikaans by die (BCVO) Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys.

https://www.afrikaans.org.za

https://www.bcvo.co.za

GHA Streke

1. GOEIE HOOP

2. OVERBERG

3. WYNLAND

4. BOLAND

5. WESKAAP

6. SPRINGBOKVLAKTE

7. GROOT KAROO

8. FYNBOSLAND

9. LANGEBERG

10. OUTENIEKWA

 

11. OOSKAAP

12. KEISKAMMA

13. ORANIA

14. VRYSTAAT

15. DIAMANTVELD

16. KURUMAN

17. WITTEBERG

18. KLIPIVIER

19. PORT-NATAL

20. SUIDKUS

21. NOORDKUS

22. NOORDNATAL

23. UTRECHT

24. MORGENZON

25. STEENKOOLVELD

26. LAEVELD

27. HOOGLAND

28. LIMPOPO

29. VERRENOORD

30. WATERBERG

31. SWARTRUGGENS

32. WES-TRANSVAAL

33. VAALDRIEHOEK

34. WESRAND

35. PRETORIA

36. HARTLAND

37. OOSRAND

38. JOHANNESBURG

39. MIDRAND

40. VERWOERDBURG

Veertig streekverteenwoordigers

Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans veg op die voorgrond vir die Afrikaanse taal.

Om dit te kan doen moet daar voortdurend na die GHA en sy strukture en strategie gekyk word om te kan voldoen aan die eise wat die stryd vra.

Verlede jaar het die GHA besluit om die land in streke op te deel en in elke streek ‘n verteenwoordiger aan te wys wat namens die GHA taalmiskenning kan aanspreek, nuwe lede werf en help om takke op die been te bring wat.

Dit sal aan die GHA groter momentum en meer sigbaarheid gee.

Die GHA het lede regoor die lengte en breedte van ons land, maar dit is nodig om hierdie lede in takverband betrokke te kry. Die taalstryd sal nooit slaag as daar slegs staat gemaak word op ‘n handjievol Hoofbestuurslede nie. 

Elke lid van die GHA wat dit erns het met die taal moet sy deel ook gee om uiteindelik suksesvol te kan wees.

Die Hoofbestuur het reeds talle persone geidentifiseer wat kwalifiseer om aangewys te word as verteenwoordigers en is besig om hulle dan ook aan te stel.

Die belangrikste vereiste van ‘n verteenwoordiger is dat die persoon ‘n ingeskrewe lid van die GHA moet wees en bereid is om namens die GHA in daardie streek op te tree. Lede wat graag so betrokke wil raak, kan die administratiewe beampte skakel by die GHA-hoofkantoor.

Manifes van die GHA

Laai die Manifes hier af.

Taakstelling van die GHA

Laai die Taakstelling hier af.

Ons Kamp!

Afrikaanse idiome

GHA Jaarprogram

GHA Jaarvergadering 2020

Die jaarvergadering vind plaas op Saterdag die 9de Mei 2020 om 8:30vm.

GHA Jaarvergadering 2020

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)